AYDIN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU 102 NOLU MECLİS KARARI 31.08.2020

 Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla tedbir ve tavsiye kararları alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

  1. Düğün,nişan,nikah,kına,sünnet düğünü gibi organizasyonlarda;

a) Köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12:00-14:00, diğerlerinin 20:30-22:30 saatleri arasında olmasına, 07.07.2020 tarihinde alınan 90 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptal edilmesine,

b) İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli genelgesinde yer alan “Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasına (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilmesine,” kararı kapsamında gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına,

 c) Düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına,

d) Düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına,

2) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.Bu kapsamda; yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına,

3) Covid-19 Ek Tedbirlerine ilave olarak;

 a) Kaymakamlıklarımızca ihtiyaç olan ilçelerde filyasyon ekiplerine diğer kurum ve kuruluşlardan araç ve personel görevlendirilmesine,

b) Düğün,nişan,nikah,kına,sünnet düğünü vb.dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına,

4) 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan risk grubundaki vatandaşlarımızın bulaş riskini en aza indirmek ve onların sağlığını korumak amacı ile tavsiye kararları olarak;

a)İlimizdeki pozitif vakaların ayrıntılı incelenmesinde bulaş sebebinin % 50 oranında il dışı temas olduğu saptandığından mecburiyet olmadıkça il dışı seyahatlere (düğün, nişan, taziye, gezi, vb.) katılım olmaması hususunda,

b) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazarların yoğun olduğu zaman aralığı olan saat 17.00’dan sonra pazarlara gitmemeleri konusunda,

c) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklere katılmamaları hususunda,

d) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın beklemeden hizmet alımının sağlanması için imkanı olan kurumlarda (uygun fiziki alan ve yeterli insan kaynağı olan) ayrı bir hizmet noktası oluşturulması yönünde tavsiye kararları alınmıştır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı duyurulmuştur.

AYDIN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU 102 NOLU MECLİS KARARI