T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PAZAR YERLERİ HK. MECLİS KARARI 16.07.2020

12/07/2012 tarih 28351 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesinin 2. fıkrasında istinaden  “Yapılacak tahsis işlemi, belediyece en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi iş günü belediye ilan panosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca bu husus, üyelerine duyurmak üzere ilgili meslek kuruluşuna da bildirilir.” hükmüne istinaden 03/07/2020 tarih 91 sayılı Efeler Belediyesi Pazar Yerleri Hk. Meclis Kararı ve Çarşamba- Kemer- Kurtuluş Pazar Yerleri’nde kayıtlı olan Pazar yerlerinin tahsis belgesinin aslı ile birlikte ekte bulunan duyuru metnindeki evrakları ile 20/07/2020- 21/08/2020 tarihleri arasında 444 80 09/ 2000 (dahili) hattından müracaat randevusu oluşturup Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Yerleri Amirliği’ne  (Ramazanpaşa Mah. Egemenlik Bulvarı üzeri Balık Hali karşısı) başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.