TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- SUUDİ ARABİSTAN/ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 13.07.2020

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” başlıklı toplantılar düzenlenmeye devam etmekte olup 14 Temmuz 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Suudi Arabistan; 16 Temmuz 2020 Perşembe günü ise 15.00-16.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirilecektir.

Katılım https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-suudi-arabistan

https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-birlesik-arap-emirlikleri linklerinden sağlanacaktır.