TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- FAS VE CEZAYİR 06.07.2020

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” başlıklı toplantılar düzenlenmeye başlanmış olup 7 Temmuz 2020 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Cezayir;  8 Temmuz 2020 Çarşamba günü 15:00-16:30 saatleri arasında Fas’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.