ÇALIŞANLARA AİT “KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ” / ÇALIŞAN BİLDİRİMİ PROJESİ 02.07.2020

T.C. Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan 01.07.2020 tarihli yazıda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı’nca “Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan Bildirimi” projesinin çalışanların kimlik bildirimlerinin elektronik ortamda alınmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde https://kbscalisan.egm.gov.tr adresinde işyerlerinin kullanımına açıldığı bildirilmiştir. Söz konusu uygulamanın kullanımının gönüllülük esasına dahil olduğu belirtilmiş olup sistemin nasıl kullanılacağına dair detayları içeren yazı ve Çalışan Kimlik Bildirme Sistemi Kullanıcı Kayıt Formu, İşletici Kimlik Bildirme Belgesi, Kimlik Bildirme Sistemi/ Çalışan Bildirimi Projesine Kayıt Edilen İş Yerlerinin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.