KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 1 AY – İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 3 AY UZATILDI 01.07.2020

01.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmıştır.

Yine, 30.06.2020 tarih ve ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği; 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 1 ay uzatılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda 17 Nisan 2020 tarihinde çıkarılan Kanun ile 3 ay süre ile getirilen işten çıkarma yasağı, 1 ay daha ertelenerek 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.