TİCARET MÜŞAVİRLERİYLE ELEKTRONİK SOHBETLER- ABD VE KANADA 01.07.2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nca Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenleneceği bildirilmiş olup 2 Temmuz 2020 Perşembe günü 16:00-17:30 saatleri arasında Kanada’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek söz konusu toplantının detaylarına https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-kanada adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.