İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 1 TEMMUZ 2020’DE 50’DEN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR 01.07.2020

Sayın Üyemiz,

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu işyerlerinin tehlike sınıflarına bağlı olarak takvime bağlandı. Söz konusu kanuna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş sağlığı uzmanı bulundurmak zorunludur. Aynı zamanda Kanun kapsamında 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekleri ve eğitim almayan işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacakları bildirilmiş olup 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te işverene yönelik eğitimlerin, açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilede sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilmekte olduğu duyurulmuş olup az tehlikeli işyerleri sahipleri veya vekilleri istemeleri halinde, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde oluşturulan E-sertifika sisteminden  (http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi ) eğitim başvurularını 5 Temmuz 2020 tarihine kadar yapabilirler.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.