ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI 24.06.2020

Güven Damgası- İnternette alışverişte TR-GO logolu güven damgasına sahip e- ticaret sitelerini #gonulrahatligiyla tercih edebilirsiniz.

Güven Damgası Nedir?

Resmi Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası hakkında Tebliğ ile e- ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki tek güven sağlayıcı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.

Elektronik ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğ’de öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır. Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

https://www.guvendamgasi.org.tr/