SGK TEŞVİKTEN YARARLANMA VEYA TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ HAKKINDA 15.06.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan gelen yazıda,

-5510 sayılı Kanunun Ek 17nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği için;

Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/ iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 01/06/2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklenmeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/ iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/06/2020 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) sisteme yüklemesi gerektiği,

-5510 sayılı Kanunun 17nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/ Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

2018/ Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde ( 01/06/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin,  bu başvurularına ilişkin iptal/ askı /ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/06/ 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ”e-SGK/ İşveren/E- Bildirge V2/ Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği,

Dolayısıyla 2018/ Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin 30/06/2020 tarihinden sonra ”e-SGK/ İşveren/E- Bildirge V2/ Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma gönderecekleri iptal/ askı / ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini / muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacağı ifade edilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.