AYTO BAŞKANI, BLOOMBERGHT “30 DAKİKA” PROGRAMINDA 09.06.2020

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Bloomberght’de yayınlanan, Ali Çağatay’ın sunduğu korona sonrası ekononomi, reel sektör, bölgesel çözüm, beklenti ve hedeflerin konuşulduğu “30 Dakika” programına bağlanarak bu süreçte Aydın, Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Korona Süreci Dünyada Hem Korumacılığı Hem De Kamuculuğu Ön Plana Çıkaracak Bir Dönem ve Dijital Dönüşümün, E- Ticaretin Dış Ticaret İçerisinde Çok Daha Önem Arz Ettiği Bir Süreç

“Tüm dünyada başlayan korona süreci ülkemizi ve aynı zamanda Aydın’ımızı da olumsuz etkiledi. Aydın çok özel bir il, hem turizmin, tarımın, sanayinin, enerjinin hem de eğitimin çok üst düzeyde kaliteli yaşandığı bir il ve bunlara bağlı olarak ticaretinin ve sanayisinin de yoğun olduğu bir il. Sizlerin de ifade ettiği gibi Aydın inciri Avrupa Birliği’nde tescillenmiş üç Türk ürününden biri ve dünyada birinci olan Aydın incirinin tescili Odamız tarafından gerçekleştirildi. İhracat rakamlarımıza da bakıldığında yıllık sadece Aydın gümrüğünden yapılan ihracat özelinde değerlendirildiğinde 750 milyon doların üzerinde bir ihracatımız söz konusu. İthalatımız ile mukayese edersek, ithalatımızda 200-250 milyon dolar civarında, yani ülkenin cari açık problemine, dış ticaret rakamlarına olumlu katkı koyan bir iliz ve potansiyelimiz gayet yüksek. Tabii korona süreci dünyada hem korumacılığı hem de kamuculuğu ön plana çıkaracak bir dönem ve bu saatten sonra dijital dönüşümün, e- ticaretin dış ticaret içerisinde çok daha önem arz ettiği bir süreci ön görüyorum. Bu nedenle nitelikli ihracat, nitelikli pazarı ve buradaki rekabet gücümüzü artırmamıza yönelik biz hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreci boş geçirmedik.”

Bölgesel Teşvik Uygulamasından Vazgeçip Sektör Bazlı Teşvik Sistemini Merkeze Oturtmalı

“ İl özelinde ve ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirdiğimizde hem eğitim hem de UR- GE projeleri gibi birçok dış ticaret projesi ile üyelerimizi hazırlamaya gayret ediyoruz. Ancak biz 2010 yılından kalan ve artık tamamen güncelliğini yitirme ile birlikte amacından uzaklaşmış olan bir teşvik sistemine sahip bir ülkeyiz maalesef. Bizim bölgesel teşvik uygulamasından acilen vazgeçip sektör bazlı terzi misali teşvik sistemini merkeze oturtmamız lazım. Evet, bazı teşvik modellerimiz terzi misali ama netice itibari ile işin merkezinde hala daha bölgesel teşvik uygulaması devam ediyor. Aydın’ımız bu noktada maalesef ikinci bölgede olması sebebiyle adaletsizliğe maruz kalmış durumda. Buna benzer bazı örnekler de var Türkiye genelinde fakat bu spesifik örneklerin üzerine yoğunlaşmaktansa, bizim ülke ekonomimizi ve dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik çok önemli adımlar atıp bu modelden mutlaka çok hızlı bir şekilde vazgeçmemiz ve sektör bazlı teşvik modeline dönüştürmemiz lazım. Yine Aydın özelinde sanayimizde çok spesifik ürünlerin içerisinde olduğu başat sektörler var. Özellikle tarım makineleri sanayisinde ve gıda ürünlerinde Aydın’ımız çok güçlü bir il.”

Çıldır Havalimanı Gibi Lojistik Konusunda Da Eksikliklerimizi Giderme İle İlgili Beklentilerimiz Yüksek

 “Aynı zamanda Aydın özelinde ihracatımızda çeşitliliği de artırmaya yönelik hamleler yapmalıyız. Rekabetçi olduğumuz en önemli konulardan birisi gıdanın yanı sıra maden sektörü, özellikle feldspat rezervlerimizin yoğun olmasından dolayı Avrupa Birliği pazarına İtalya kapısından çok yoğun giriş var. Artık yeni süreçte ham maddenin direk ihracatından ziyade sanayileşerek bu ürünlerin burada işlenip işlenmiş ürün ve daha katma değerli şekilde ihracatına yönelik de çalışmalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı. 4-5 yıl önce atılan önemli adımlar artık meyvelerini veriyor yavaş yavaş. Bu sayıyı da, nitelikli sanayi ürünlerini de fabrikalar bazında artırıyoruz, Organize Sanayi Bölgelerimizdeki doluluk önemli. 6-7 yıldır hem Aydın’ın hem de hükümetin gündeminde olan Çıldır havalimanı ve hızlı tren hatları ile ulaşım gibi lojistik merkez konusunda da eksikliklerimizi giderme ile ilgili beklentilerimiz yüksek. Bu bağlamda lojistik anlamda özellikle Çine bölgesindeki madenlerimizi limana ulaştırmak açısından ya direk gümrük limanına ya da Çine ile Aydın arasını bağlayıp ardından Çandarlı limanına ulaştırmamız lazım. Aydın’ın, 120 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip olacak ve Akdeniz – Ege havzasındaki en büyük limanlardan biri olacak olan Çandarlı limanına ulaşması ihracat için oldukça önemlidir.”