ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA 05.06.2020

Alışveriş merkezlerinin (AVM) 11.052.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak uymaları gereken usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile gönderilmişti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş- Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında ilgili Genelgenin 6ncı ve 14üncü maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin yazı ekte yer almaktadır.