Covid-19 Salgın Yönetimi- Çalışma Rehberi ve İşyerlerine Asılması Zorunlu Afişler 29.05.2020

Sayın üyemiz,

T.C Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması ile Koronavirüs ile mücadele kapsamında farklı sektörlerdeki işyerlerinde alınması gereken tedbirleri içeren Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi adlı doküman yayınlanmış olup işyerinize yönelik COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler ve duyuruların (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) İş yerinizin girişine /görünür bir yerine asılması gerekmekte olup afiş ve duyuruların asılıp asılmadığının denetleneceği bildirilmiştir. Aynı zamanda İş yerinizin girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

İlgili tedbirlerin yer aldığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve T.C Sağlık Bakanlığı Covid- 19 afişlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html

Üyelerimizin dikkatine sunulur.