COSME PROGRAMI “SOCIAL ECONOMY MISSIONS” ÇAĞRISI 21.05.2020

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda COSME Programı kapsamında “Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions linkinde  yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.