IPARD II 9. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI 15.05.2020

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programının 9. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Destek oranı ve destek bütçesi ile ilgili bilgiler ekte sunulan çağrı ilanı metninde detaylı olarak gösterilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur