COVID-19 SALGININA MARUZ KALAN SİGORTALILAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ YAPILMAYACAKTIR 13.05.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Koronavirüsün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın bir hastalık olarak ilan edildiği, ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmünün yer aldığı,

Buna göre Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.