4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA 08.05.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarihli yazıda, Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;

  1. KTY 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03. 2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,
  2. KTY’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulması uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.