KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İMALATI VE PİYASAYA ARZ KOŞULLARI HAKKINDA 04.05.2020

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen ve birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde özellikle solunum koruyucu maske ve tıbbi maske gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerine talep artmış ve bu bağlamda söz konusu ürünleri imal etmek isteyen birçok iktisadi işletmeci, ürünlerin ilgili teknik mevzuatı ve bu mevzuatta belirtilen piyasaya arz koşulları, bu ürünlerin bir izne/ ruhsata tabi olup olmadığı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili İl Müdürlüklerine sıkça başvurmuştur. Bu bağlamda işletmelerin Kişisel Koruyucu Donanım imalatı  ve bu ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olarak nihai kullanıcıya arzı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.