1-2-3 MAYIS TARİHLERİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF İŞLETMELERİN DOLDURMASI GEREKEN FORM 28.04.2020

Sayın Üyemiz, 

30 Nisan 2020- saat 24:00 ile 3 Mayıs 2020 tarihi saat 24:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21.04.2020 tarihinde yayımladığı genelge kapsamında bazı işyeri, kurum, işletme ve kişilere muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetlerin dışında kalan tüm işyeri, kurum, işletme ve kişilerin sokağa çıkma yasağına uyması gerekmektedir. 

Aşağıda bilgilerinize sunulan  genelgenin tarafınızca incelenerek işyerinizin muafiyet kapsamında olması ve çalışmak istemeniz halinde, T.C. Aydın Valiliği'ne iletilmek üzere ekte yer alan  formu eksiksiz doldurup, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla birlikte tarayıp en geç 29 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'a kadar Odamızın info@ayto.org.tr mail adresine göndermeniz gerekmektedir. İhracatçı üyelerimiz dilekçe ekine kapasite raporu ve yurtdışı ile yapılan sözleşme ve imalatçı üyelerimiz ise imalat sipariş formu ve yurtiçinde yaptıkları sözleşmeyi eklemeleri gerekmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler kontrol edilecek,  iletmiş olduğunuz form onaylanarak elektronik ortamda tarafınıza gönderilecektir.

Bu işlemden sonra firmanızın her bir çalışanı için güvenlik güçlerine göstermek üzere bir belge vermesi gerekmektedir. 

https://www.icisleri.gov.tr/31-ilde-30042020-03052020-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi

BAŞVURU FORMU