23-24-25-26 NİSAN TARİHLERİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF İŞLETMELERİN DOLDURMASI GEREKEN FORM 21.04.2020

Sayın Üyemiz, 

22 Nisan 2020- saat 24:00 ile 26 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21.04.2020 tarihinde yayımladığı genelge kapsamında bazı işyeri, kurum, işletme ve kişilere muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetlerin dışında kalan tüm işyeri, kurum, işletme ve kişilerin sokağa çıkma yasağına uyması gerekmektedir. 

Aşağıda bilgilerinize sunulan  genelgenin tarafınızca incelenerek işyerinizin muafiyet kapsamında olması ve çalışmak istemeniz halinde, T.C. Aydın Valiliği'ne iletilmek üzere ekte yer alan  formu eksiksiz doldurup, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla birlikte tarayıp en geç 22 Nisan Çarşamba günü saat 16.30'a kadar Odamızın info@ayto.org.tr mail adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler kontrol edilecek,  iletmiş olduğunuz form onaylanarak elektronik ortamda tarafınıza gönderilecektir.

Bu işlemden sonra firmanızın her bir çalışanı için güvenlik güçlerine göstermek üzere bir belge vermesi gerekmektedir. 

https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi

BAŞVURU FORMU