ASKIYA ALMA / KOTA BAŞVURUSU 18.04.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 16.04.2020 tarih ve 3804 sayılı yazıda;

“İlgide kayıtlı elektronik postada, sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamül niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yar aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığının belirtildiği,

Elektronik postada, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle corona virüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için ham madde veya ara mamül ithalatında askıya alma/kota başvuruları süresinin uzatılması kararının alındığı açıklanarak, bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’na askıya alma/kota başvurusunda bulunmasının gerektiğinin bildirildiği,

Elektronik postada devamla, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olduğunun kaydedildiği, başvurulara ilişkin formlara http://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceğinin vurgulandığı,

Bu kapsamda askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18) incelenerek başvuruların anılan Bakanlığa yapılmasının gerektiği ifade edilerek konuyla ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibi yer aldığı belirtilmiştir.

  Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri  

   
Adı Soyadı Telefon E-Posta
Fundagül BACI (Uzman) 0312 204 91 46 bacif@ticaret.gov.tr
Burak AVCI (Uzman) 0312 204 91 89 avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları  

 
Adı Soyadı Telefon E-Posta
Muhammet HARTAVİ (Uzman) 0312 204 95 84 hartavim@ticaret.gov.tr
F. Hilal YÜNEY (Mühendis) 0312 204 92 96 yuneyf@ticaret.gov.tr
Gülbiz SEMİZ (Uzman Yrd.) 0312 204 99 63 semizg@ticaret.gov.tr