SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI 18.04.2020

Tarifeler Dairesi Başkanlığının 07/04/2020 tarihli Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01/03/2020 tarihi itibariyle dolan veya 30/06/2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımından 90 gün olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.