DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI HAKKINDA 08.04.2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin talepleri doğrultusunda, 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.