MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNİ DÜZENLEYEN KARAR VE TEBLİĞLERİN GENELGELERİNİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİNİN UZATILMASI 06.04.2020

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020- 31/03/2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabildiği belirtilmiştir.

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “ Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.