Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 03.04.2020

03.04.2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile KOSGEB ve KOBİ tanımlarında değişiklikler, desteğin işleyişi; KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderlerinin geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğinde olduğu, KOBİ lehine kullanılacak kredileri için KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınamayacağı, kararın uygulanmasında oluşacak tereddütte KOSGEB’in görüşünün uygulanacağı, kredi faiz desteği üst limitinin 3.000.000 TL’yi geçemeyeceği, kredilerin geri dönüş vadesinin ise 60 aya kadar olması, bu desteğe ilişkin konuların KOSGEB ve bankaların yapacağı protokoller ile belirleneceği düzenlenmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.