İLK DEFA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ VE YETKİ BELGESİ EKİ TAŞIT BELGELERİNE TAŞIT İLAVE İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA 03.04.2020

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde görülen Koronavirüs (COVID-19), tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olması endişeye neden olmuş ve tüm dünyayı etkileyen bu virüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bahse konu Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.  Ancak yetki belgesi yenileme, devir dönüşüm gibi diğer işlemler devam ettirilecektir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.