BÜYÜK MAĞAZA NİTELİĞİNE SAHİP OLAN İŞLETMELER HAKKINDA 27.03.2020

Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi’nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dahil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun Hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anılan Kanun’un Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının ç bendi “büyük mağaza” ifadesini “Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme” şeklinde tanımlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge’de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dahil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. İlgili kanun ve genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.