ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ADİL REKABET VE HAKKANİYET İÇİN DÜZENLEMELERE GİDİLMESİ GEREKİYOR 12.03.2020

Ulaşım sektöründe karşılaşılan sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine değinen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Tuncal açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren başta yük ve yolcu taşımacılığı ile seyahat acentalığı hizmeti veren üyelerimizin artan maliyetler ve amortisman giderleri neticesinde çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmaktadır.

Ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen ülkemizde özel sektör ya da kamuda kullanılacak araçların taşıma hizmetlerinde aranan yaş sınırlamalarına esneklik getirilebilir. Sonuçta her yıl TÜV’de vizeye giren ticari araçların bakım, onarım ve ulaşım güvenliği fenni muayene ile kontrol altındadır. Dolayısıyla bu durumda trafik güvenliği için tehlike unsuru taşımayan araçlar muayene raporu alabiliyor.

Turizm sektöründe kullanılmak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen bir araç bu yaş sınırlamaları neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir okul gezisinde ya da öğrenci servis taşımacılığında kullanılamıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak otomobillerde 3 yaş, minibüslerde 5 yaş olarak belirlenen araç yaş sınırlamalarının bir an evvel gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Ülke dışına döviz çıkışına sebep olan bu model şartı uygulamaları enflasyon artışı ile birlikte ticari kayba neden olup hem de vatandaşlarımızı ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu uygulamalar neticesinde yaptığı her kilometrede ülke ekonomisine katma değer sağlayan, istihdam yaratan, devletimizin vermiş olduğu hibe ve teşviklerden hak ettiği payı alamayan ulaşım sektörü mensuplarına ticari araç değişikliğinde ÖTV ve KDV oranlarının minimize edilmesi, karayolu ticari akaryakıt indirimi uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz.

Yanı sıra, havaların ısınmasıyla beraber gezi, tur ve transferlerin artış görülmekte, bu sebeple vatandaşlarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgesi ve TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) üyelik belgesi bulunan acentalar ile seyahat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Sosyal medya üzerinden tur faaliyetleri hem sektöre hem ülke ekonomisine zarar veriyor. Gayri resmi, denetimden uzak, seyahat sigortası güvencesi bulunmayan bu turlar can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yürütülen denetimlerin sıklaştırılması vatandaşlarımızın yasalara uygun, güvenli ve kaliteli seyahat etmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Üyelerimizin dile getirdiği bir diğer sorun ise il içi taşıma faaliyetlerine yönelik uygulamalar ve yerel yönetimler yasası değişikliği neticesinde Büyükşehir Belediyelerinde ulaşım ve trafik koordinasyonunu üstlenen UKOMElerin almış olduğu kararlardır. Şehir içi ve ilçelere bağlı taşıma kooperatifleri ile Büyükşehir Belediye hudutları içerisinde faaliyet gösteren servis taşıma şirketlerimizin her yıl almış olduğu vize yenileme, güzergah belgesi hat ve plaka devir harçlarının bir an evvel büyükşehir meclisimizce görüşülüp ilimize komşu Büyükşehir Belediyelerce belirlenen fiyatlara indirilmesi ya da ülke genelinde tek fiyat uygulamasına geçilmesi üyelerimiz açısından adil rekabet ve hakkaniyeti sağlayacaktır.