SANAYİ OLMADAN EKONOMİ, EKONOMİ OLMADAN BAĞIMSIZLIK OLMAZ 04.02.2020

Sanayileşmenin toplumların gelişmesinde büyük ölçüde rol oynadığını belirten Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Sanayileşme toplumların gelişmesinde büyük ölçüde rol oynamakta. Bu sonuca varmak için ise alim olmaya gerek yok. Bir toplum için sanayileşmenin gelişme üzerindeki rolü net olarak ortada. Sanayileşme ile birlikte gelen istihdam halkın refah seviyesini yükseltir. Ayrıca işsizliğin azalması da devletlerin üzerinden işsizliklere ayrılan fonların yükünü de kaldıracak, bu sayede verilmesi gereken hizmetlere aktarılan kaynaklar da artacaktır. Kaynakların hizmet olarak değerlendirilmesi ise halkın sağlık, belediyecilik, eğitim ve sosyal hayat gibi temel insani ihtiyaçları devlet eliyle daha hızlı ve daha iyi bir şekilde almasını sağlar. Mutlu ve refah seviyesi artmış olan ülkelerde iç huzursuzlukların meydana gelmesi diğer az gelişmiş ülkelere göre çok daha düşüktür. Üretmeden tüketen toplumlar var olamazlar. Üçüncü dünya ülkelerinin bile üretim yapar haline geldiğini bugün yakınen görmekteyiz. Üretim yapamayan ülkelerin en azından fason üretim yaptıklarını görmekteyiz.

            Buradan ilimize gelecek olursak, bizim sanayileşmemizde tarıma dayalı bir sanayi modelini kendimize rol model olarak seçmemiz daha doğru olacaktır. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi doğrudan satmak yerine katma değeri yüksek ürünler haline getirdikten sonra pazarlamamız istihdama da ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Diğer yandan tarımda kullanılan makineleşme de bir diğer sanayileşme koludur, bu anlamda ilimizdeki faaliyet gösteren özel sektördeki firmaların sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

            İlimiz genelinde sanayimizin çok ileri seviyede olduğunu söylemek maalesef mümkün değil, elbette etkileyen çok fazla faktör var. Başlıca sayacak olursak; en başta Türkiye’deki yatırım teşvik sisteminde 2.bölgede yer alıyor olmamız, bizim ölçeğimizdeki illerin ise 3.bölgede yer alıyor olması vergisel anlamda desteklerden daha az faydalanmamızı, bunun yanında lojistik anlamda havayolu kargo ve yolcu taşımacılığımızın olmaması, hızlı trenimizin olmaması dış yatırımcının gözünde önemli bir dezavantaj olarak ön plana çıkmaktadır.

            Yerel anlamda kendi ilimizden yetişmiş olan ve kendi topraklarında yatırım yapan sektöründe gayet başarılı, her biri birer marka ve ülke çapında söz sahibi olan tarım makinaları, zeytinyağı makinaları, çelik kapı, panel radyatör, jant, araç üstü hidrolik ekipman ve teknolojik ürün olarak gösterebileceğimiz güvenlik sistemleri ve dijital kamera üretimleri ile butik sayılabilecek kadar sayıda imalatçılarımız da memleketimizin gurur kaynağı olarak faaliyetlerini sürdürmekte, gerek iç piyasaya gerekse ihracat yaparak ilimiz ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadırlar.

            Özet olarak gerek ülkemizin gelişmesinde gerekse ilimizin gelişmesinde başat rol alan sanayicilerimizin de içinde bulunduğu 15. Meslek komitesi olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yerel ve ulusal platformda AYDIN TİCARET ODASI olarak savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim.

Unutmayalım ki sanayileşme olmazsa olmaz tek çıkış yolumuzdur.