GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKILARI 06.01.2020

 

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKILARI

Her geçen gün, nüfusun artması ile insanların tüketim maddeleri de aynı oranda artış göstermekte ve böylece bu maddelerden çıkan atık madde miktarı da artmaktadır. Çöp olarak ürettiğimiz birçok atık evlerimizde, işyerlerimizde veya okullarımızda, bilinçli bir şekilde geri dönüşüm odaklı farklı alanlarda biriktirilmesi ile ekonomiye geri kazandırılarak enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda tasarruf yapmamızı sağlar. Geri dönüşüm; kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılması olarak ifade edilmektedir.

http://ekolojist.net/wp-content/uploads/2018/02/geri-donusumun-cevreye-etkileri-nelerdir.jpg

Geri dönüşüm maddeleri, plastik şişelerden araba lastiklerine, kırık cam parçalarından kullanılamayacak metal parçalarına kadar, kullanım potansiyelini yitirmiş olan tüm maddeleri kapsamaktadır. Bu maddeler geri dönüşüm fabrikalarına getirilerek ham maddelerine kadar ayrıştırılır. Ardından ham madde haline gelen bu materyaller ile yeni bir ürün meydana getirilir. Geri dönüşümün faydaları, hem sosyal hem de ekonomik anlamda dünya genelini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir.

Geri dönüşüm faydaları, hem sosyal hem de ekonomik anlamda dünya genelini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu faydalardan ilki çevre sağlığıdır. Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık madde miktarı büyük oranda azalır ve buna ek olarak israfın da önüne geçilmiş olur. Ancak sağladığı faydalar bunlarla da sınırlı değildir.

 • Geri dönüşümün ekonomiye katkısı öncelikli olarak israfın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunabiliyor olmasıdır.
 • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.
 • Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.
 • Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer.
 • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.
 • Geri dönüşüm hizmeti verilirken altyapı ve yatırım maliyetleri oldukça yüksek olmasına karşın, doğru uygulamalarla atık malzemelerin (kauçuk, kağıt, plastik, cam, metal, elektrikli ve elektronik eşyalar, akümülatör, pil vb.) toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tür ve kalite sınıflandırması yapılmasının ardından uygun geri kazanım tesislerine iletilmesi ile uzun vadede iyi bir kazanç elde etmek mümkündür. Bu sayede geri dönüşüm iyi bir gelir kapısı olup yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır. Geri dönüşüm, depolama veya atık yakma işleminden daha geniş kapsamlı iş imkanı oluşturur. Yüksek işsizlik oranının olduğu ve piyasalarda durgunlukların yaşandığı bir dönemde böylesine bir fayda göz ardı edilemez boyuttadır.
 • Aynı zamanda insanların bir araya gelmesindeki ve topluluklar oluşturmasındaki asıl neden, sorun ve bu sorunlara karşı alınacak önlemlerdir. Farklı şehir veya farklı ülkeden, farklı kültüre, farklı eğitime, farklı yaş grubuna, farklı cinsiyete, farklı siyasi ve hayat görüşüne sahip insanlar bir araya gelerek çevre ve canlıların geleceği için aynı amaç doğrultusunda hareket etmektedirler.
 • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.
 • Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.
 • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.
 • Evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimi artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilmiş olur.