Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 04.01.2019

Sayın Üyemiz;

 

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından;

 

- Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

- Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

- Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

- Kargo poşetleri,

- Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

 

bu usul ve esasların kapsamı dışındadır ve ücretlendirmeye tabi değildir. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin genel esaslar, üreticilerin ve satış noktalarının yükümlülüklerinin yer aldığı usul ve esaslar ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

AYDIN TİCARET ODASI