BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI EĞİTİMİ 04.02.2019

07 Şubat 2019 Perşembe günü saat: 14.00-17.00 arası Odamız Eğitim Salonunda “BOBİ FRS-BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI” eğitimi gerçekleştirilecektir. Büyük ve Orta Boy işletmeler için Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından belirtilmiş kriterleri sağlayan firmalar 01.01.2018 tarihinden itibaren BOBİ FRS - BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI kullanacaklar ve buna göre raporlama yapacaklardır. Hali hazırda KGK tarafından belirlenen kriterlerin sürekli değişmesi ve firmaların konsolidasyon işlemleri neticesinde birçok tüzel kişi bu standartlar ile mutlaka karşı karşıya kalacaktır. Raporlama formatından başlamak üzere, mali tablo, muhasebe kayıt ve ölçüm işlemleri baştan sona değişmektedir. Sistemin ve raporlama formatının anlatılacağı eğitime katılım ücretsiz olup, katılım için Odamız 02562180909 dahili:145 nolu telefonundan Murat BAŞKAR’A kayıt yaptırılması gerekmektedir.