SEÇİM YASAKLARI HAKKINDA 26.03.2019

Sayın Üyemiz;

 

31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi yapılacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un İçki ve Silah Taşıma Yasağı başlıklı 79. Maddesinin (a-b) fıkralarında “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.” denilmektedir.

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 08/01/2019 tarihli ve 2019/58 sayılı kararın sonuç bölümünde;

 

  1. 298 sayılı Kanunun 79. Maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2019 Pazar günü sabah 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,
  2. Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine,
  3. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceğine, karar verilmiştir.

 

İlanen tebliğ olunur.