TAŞINMAZ TİCARETİ YAPAN FİRMALAR İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAPSAM VE İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18.12.2018

Sayın Üyemiz;

20.12.2018 perşembe günü saat: 14.00'de Odamız konferans salonunda Taşınmaz ticareti ile iştigal eden İşletmeler için MEYBEM Genel Müdürü Saygın BABAN’ın katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği, Yönetmelik kapsamında getirilen usul, değişiklik ve yükümlülükler, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamı ve işlemleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Toplantıya katılımınız önemle rica olunur. Katılım için Odamız 02562180909 dahili 131 nolu telefonunu arayarak İlknur ANNIAK’a kayıt yaptırmanız gerekmektedir.