IPARD II PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02.11.2018

Sayın Üyemiz;

7 Kasım 2018 tarihinde Odamız toplantı salonunda TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II PROGRAMI destek ve teşviklerinin anlatılacağı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda program kapsamında yer alan, Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Kanatlı Et Ürünleri, Su Ürünleri, Meyve-Sebze, Yumurta Tavukçuluğu, Bitkisel Üretimin İşlenmesi Pazarlanması, Arıcılık, Zanaatkârlık, Kırsal Turizm, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına yönelik olan sektörlerle ilgili destek ve teşvikler anlatılacaktır. Katılım için Odamız 02562180909 dahili 131 nolu telefonundan İlknur ANNIAK’a kayıt yaptırılması gerekmektedir. Aydın Ticaret Odası