“Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma Kampı” Eğitim Programımız Başlıyor 09.10.2018

Sayın Üyemiz;

15 Ekim 2018 tarihinde23 gün sürecek “Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma Kampı” eğitim programımız başlıyor. Dış Ticaret Uzmanı Murat ODACI ve ekibi tarafından verilecek eğitimlere katılım 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitimin tamamı uygulamalı olacağı için katılımcılarda orta düzeyde İngilizce bilgisi aranmakta ve eğitime bilgisayarları ile katılmaları istenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Ücretsiz olan eğitimlere katılım, başvuru sırasına göre belirlenecek olup katılım için Odamız 02562180909 dahili 131 nolu telefonundan İlknur ANNIAK’a kayıt yaptırılması gerekmektedir. Aydın Ticaret Odası

 

ULUSLARARASI PAZARDA MÜŞTERİ BULMA KAMPI

Eğitim İçeriği;

EXPORT CHECK-UP:

 • ODA üyesi firmaların tamamının çalışanları ile yüz yüze görüşme ve yerinde tespit yoluyla ihracat satış ve operasyon süreçlerini ne şekilde yürüttükleri hakkında bilgi toplama 
 • ODA üyesi firmalar karşılaştığı sıkıntılar ve zorluklar ile ilgili bilgi toplama
 • Geçmiş dönem yapılmış olan ihracatlar ile ilgili süreç ve dokümantasyonun incelenmesi
 • Müşteri bulmak ile ilgili izledikleri yolların analizi
 • Mevcut pazarları ve müşteri profillerinin analizi

PAZAR ARAŞTIRMASI & HEDEF PAZAR TESPİTİ:

 • ODA üyesi firmalar ürünleri için hedef pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilere ulaşılmaya çalışılması
 • ODA üyesi firmaların ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ithal eden ülkelerin tespit edilmesi
 • ODA üyesi firmaların ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ihraç eden ülkelerin tespit edilmesi
 • ODA üyesi firmaların ürünleri ya da benzer ürünler için uluslararası rekabet analizinin yapılması
 • ODA üyesi firmalar ürünleri ya da benzer ürünler için hedef pazarlarda Türk ürünlerinin ve rakip ülke ürünlerinin pazar payları
 • Rakip ülke mallarının özellikleri, fiyatları ve şartları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılması
 • ODA üyesi firmalar ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırılması üstünlük ve zayıflıkların tespit edilmesi
 • Hedef pazarların rakip ülke ürünleri açısından değerlendirilmesi
 • Hedef pazarların dünya geneli ve Türkiye özelinde ithalatlarının trend analizinin gerçekleştirilmesi
 • Hedef pazarların Türk ürünlerine uyguladığı ithalat gümrük vergi oranlarının tespiti
 • Türk ürünlerine düşük vergi uygulayan ya da hiç vergi almayan pazarların tespiti
 • Varsa Türk ürünlerine düşük rakip ülke ürünlerine yüksek vergi uygulayan pazarların tespiti
 • Türkiye’den hedef pazarlara ürün ihracatı sırasında hazırlanması gereken belgeler, sahip olunması gereken sertifikalar vb. tespiti
 • Hedef pazarların ekonomik, demografik ve kültürel durumlarını tespiti
 • Her firma için yukarıdaki bilgilere ulaşıldıktan sonra matrisin eğitmen gözetiminde oluşturulması

HEDEF PAZARLARDAKİ POTANSİYEL ALICILARIN TESPİTİ:

 • Potansiyel Alıcı Profillerinin Belirlenmesi:
 • ODA üyesi firmaların yönetiminin katılımıyla firmanın ürünlerinin potansiyel alıcı gruplarının tespiti
 • Mümkün ise potansiyel alıcıların kendi içlerinde gruplanması
 • Potansiyel alıcı gruplarından firma açısından daha karlı ve daha az karlı olabileceklerinin belirlenmesi,
 • Potansiyel Alıcı Profillerine Uygun Hedef Pazarlarda Faaliyet Gösteren Firmaların belirlenmesi,
 • Internet üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulması,
 • GTİP numarasına göre potansiyel alıcı listesi sağlayan ücretsiz kaynaklar
 • Ekonomi Bakanlığı kaynakları
 • GTİP numarasına göre gerçek ithalatçıların listelerini satan ücretli kaynaklar
 • Uluslararası ticari rehberler
 • Fuarların katılımcı listeleri
 • Ülkelerin ticaret sicil kayıtları
 • Elektronik pazar yerleri
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Yukarıda belirtilen kaynaklar kullanılarak her firma için en az 100 potansiyel alıcıdan oluşan birer liste hazırlanması
 • Potansiyel alıcıların lokasyona göre sınıflandırılması
 • Potansiyel alıcıların sektöre göre sınıflandırılması
 • Potansiyel alıcıların ulaşılabildiği ölçüde firma büyüklüklerine göre sınıflandırılması
 • Hedef Pazarlardaki Alıcılar İle Elektronik Postalar Aracılığıyla İrtibata Geçilmeye Başlanması
 • Firma tanıtım yazılarının İngilizce olarak hazırlanması
 • ODA üyesi firmalar potansiyel alıcı veri tabanındaki şirketlerin tümüne tek tıkla mail gönderilmesini sağlayacak ücretli toplu mail atma programlarının önerilmesi
 • ODA üyesi firmalar toplu mail atma programlarındaki raporlama bölümleri ile gönderdikleri mailleri alan şirketleri, açan şirketleri ve üzerindeki linklere tıklayarak web sayfalarını ziyaret eden firmalara nasıl ulaşabileceklerinin gösterilmesi
 • ODA üyesi firmalar talebi doğrultusunda ilk toplu mail çalışmasının hazırlanması ve sistemin kurulması

KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ

 • Satış Süreci
 • Satışta İtirazların Karşılanması
 • Satış Kapatma
 • Satışta İletişi
 • Satışta Tanıtım Hazırlıkları

ULUSLARARASI SATIŞ UYGULAMALARI

 • Müşteri Arama Planlamasının Hedef Pazar Saat Dilimine Göre Yapılması
 • Hedef Pazarlardaki Firmalara Telefon Yolu İle Ulaşılmaya Başlanması
 • Oda Üyesi Firmaların Tanıtımının Yapılmaya Başlanması
 • Firma Tanıtım Taslaklarının Hazırlanması
 • Hedef Pazarlardaki Firmalara Tekliflerin İletilmeye Başlanması

SATICILARIN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 • Satıcı Raporlarının İncelenmesi ve Takibi
 • Satış Uygulamasında Karşılaşılan Zorlukların Aşılması İçin Öneriler
 • Farklı Ülkelerde İş Kültürü
 • Satıcı Performans Geliştirme Teknikleri