AYDIN TİCARET ODASI ÖĞRENCİ OKUTMA VE EĞİTİM VAKFI KREDİ BAŞVURUSU 07.08.2018

Kredi başvuruları 07.08.2018 Salı günü başlayıp 24.09.2018 Pazartesi günü saat 17:30’ da sona erecektir.

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfından kredi almak isteyen öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;

1)T.C. Vatandaşı olmak,

2)4 yıllık bir öğrenim kurumuna kayıtlı olmak,

3)Mali yönden krediye muhtaç olmak,

4)Öğrencinin hapis veya kesinleşmiş adli cezası, devam ettiği okullarda disiplin cezası bulunmamak,

5)Usulüne uygun olarak başvuru belgesi doldurarak müracaat etmek,

6)Aydın İli sınırları içinde doğmuş veya en az 10 yıldır Aydın İlinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)Kimlik fotokopisi (Ön ve arkalı),

2)Kazandığı öğrenim kurumuna ilişkin belge fotokopisi,

3)Anne, baba veya ailenin aylık gelirini gösterir belge,

4)Tam Vukuatlı nüfus kaydı (Nüfus idaresinden),

5)Sabıka Kaydı (Savcılıktan),

6)İkametgah belgesi(Muhtara tasdikli)

NOT :

a)Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere kredi verilmemektedir.

b)Durumu belirtilen şartlara uymayan öğrencilerin müracaatları kabul edilmez.

c)Gerçek dışı beyanda bulunanların, kredi verilmiş olsa bile kredisi kesilir. Ayrıca durum ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilerek resmi işlem yapılır.

d)Öğrencilere Ekim Ayından itibaren toplam 8 ay boyunca aylık 150,00.-TL kredi verilmektedir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ( 4 YILLIK ) ŞEHİT ÇOCUĞU VE 1.DERECE YAKINLARINA KARŞILIKSIZ 250,00.-TL BURS VERİLECEKTİR.