ÜLKEN, “GEKA’NIN MERKEZİ AYDIN OLMALI” 02.08.2018

Kalkınma Ajanslarının merkezi, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir” şeklindeki ifade ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecektir.

 

TR 32 Bölgesinde bulunan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin merkezi; hem nüfus rakamları,  hem coğrafi konumu, hem sosyolojik hem de tarihi açıdan değerlendirildiğinde Aydın’dır. GEKA’nın (Güney Ege Kalkınma Ajansı) merkezinin Aydın’a gelmesini Aydın Ticaret Odası ve Aydınlılar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz.