TORBA YASA 18.05.2018

7143 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLİŞKİN KANUN

        

18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında;

 

31/03/2018 tarihi dahil bu tarihe kadar geçmiş yapılandırmalardan faydalanıp faydalanmadığı ve/veya taksitlerini ödeyip, ödemediğine bakılmaksızın aidat ve munzam aidat borcu olan üyelerimizin;

 

 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ( başvuru için son tarih 31.Temmuz.2018) Odaya başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 - Vergi Dairesi kapalı olduğu halde Oda kaydı devam eden üyelerin, bunu kanıtlamaları halinde (Vergi Dairesinden alınacak mükellefiyet yazısı ile) vergi kayıtları açık olan tarihe kadar aidat ve munzam aidat borçları yapılandırılır. Kapalı olan tarihten sonraki aidat ve munzam aidatlarının tahakkukları kayıtlardan silinir.

 - Yapılandırma için başvuran üyelerin borçlarının anaparaları en fazla 6 eşit takside bölünerek aylık taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

 - Kanunda anılan tarih olan 31.Temmuz.2018’e kadar ilk taksitlerinin ödenmiş olması gerekir.

 - Hakkında icra takibi başlatılan üyelerimizde aynı şartlarda Oda aidat ve Munzam Aidat Borçlarını 6 eşit taksitte ödeyebilecektir. Ancak bu üyelerimizin ilk taksit ödeme zamanı olan 31.Temmuz.2018 tarihinde ilk taksit ile birlikte icra masraflarının tutarını da ödemeleri gerekmektedir.

        

Kanunda belirtilen taahhüdünü yerine getirmeyen üyelerin aidatları ve munzam aidatlarının ödenmeyen kısımları yasal faizleri ile birlikte tahsil olunacaktır.

 

Değerli üyelerimize önemle duyurulur.

 

Aydın Ticaret Odası.

 

 

Yapılandırma başvurusu için dilekçeleri aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

1- 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ

2-7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ DURUMU KAPALI OLAN FİRMALAR İÇİN YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ