E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Eğitimi 18.11.2019

Sayın Üyemiz;

27 Kasım 2019 tarihinde (Çarşamba) saat: 10.00 – 17.00 arası Odamız AYTO Akademide salonunda “E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Eğitimi" yapılacaktır. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 1 Ocak 2020 tarihiyle Mükelleflerin e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olacak. Tebliğ, bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketlere de e-Defter tutma zorunluluğu getirmektedir. Konunun ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı eğitim alanda uzman hocamız Gürhan BALIKÇI tarafından verilecektir. Ücretsiz olan eğitime katılım 50 kişi ile sınırlı olup, eğitim sonunda sertifika verilecektir. Katılım için Odamız 02562180909 dahili 131 nolu telefonundan İlknur ANNIAK’a veya dahili: 117 nolu telefonundan Eylem KEMERCİ’ye kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

E-Fatura / E-Defter Eğitimi

E-Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler

E-Defter Tutma Zorunluluğu Ne Zaman Başlayacak?

E-Defter Tutmak İçin Başvuru İşlemleri

Gerçek Kişilerin E-Defter Başvuru İşlemleri

Şirketlerin/Tüzel Kişilerin E-Defter Başvuru İşlemleri

E-Defter Uygulamasında Yazılım Programları

Hangi Defterler E-Defter Olarak Tutulacak?

E-Defter Uygulamasında Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları

Elektronik Defter Beratı Usul ve Esasları

E-Defter Beratı Alma Süreci

Gerçek Kişilerde E-Defter Beratı Alınması

Şirketlerde/Tüzel Kişilerde E-Defter Beratı Alınması

E-Defterlerin Aylık Dönemler Şeklinde Oluşturulması

E-Defter Uygulamasında Mali Mühür ve Zaman Damgası

E-Defterlerin Muhafazası ve İbrazı

E-Defter Tutma Zorunluluğuna Uymamanın Cezai Yaptırımları

E-Arşiv Uygulaması

E-Arşiv Başvuru İşlemleri

E-Arşiv Uygulamasında Yöntemler

E-Defter / E- Arşiv İlişkisi

E-Fatura / E-Arşiv İlişkisi

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayanlara Faturanın Teslimi

Nihai Tüketicilere Faturanın Teslimi

E-Defter Kapsamında İrsaliye Uygulaması

E-Fatura Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler

E-Fatura Başvuru İşlemleri

Elektronik Sertifika / Mali Mühür İşlemleri

E-Fatura Uygulamasında Entegrasyon ve Özel Entegrasyon Yöntemleri

E-Fatura Uygulamasında E-Portal Yöntemi

Portal Yönteminde E-Fatura Oluşturma-Gönderme ve Alma İşlemleri

E-Fatura Uygulamasında Temel Fatura / Ticari Fatura Senaryoları

E-Fatura Uygulamasında Faturanın İadesi / Reddi İşlemleri

E-Faturanın Muhafazası ve İbrazı / Sorumluluklar

E-Defter ve E-Faturanın E-Arşiv İlişkisi

Genel Olarak E-Fatura / E-Defter / E-Arşiv Uygulamalarında Yasal Yükümlülükler