GENİŞLETİLMİŞ 9. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT) TOPLANTISI 22.03.2023 - 13:00

- Bugün saat 13.00’ te genişletilmiş 9. Meslek Komitesi (İnşaat) toplantısı yapılacaktır.