12. MESLEK KOMİTESİ (FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI) TOPLANTISI 02.03.2023 - 16:00

- Bugün saat 16.00’ da 12. Meslek Komitesi (Finansal Yatırım Araçları) toplantısı yapılacaktır.