11. MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN PERAKENDE GIDA GRUBU) TOPLANTISI 25.08.2022 - 16:00

- Bugün saat 16.00’ da 11. Meslek Komitesi (Toptan Perakende Gıda Grubu) toplantısı yapılacaktır.