12. MESLEK KOMİTESİ (FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI) TOPLANTISI 08.07.2021 - 16:30

- Bugün saat 16.00’ da 12. Meslek Komitesi (Finansal Yatırım Araçları) Toplantısı yapılacaktır.