12. MESLEK KOMİTESİ (FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI) TOPLANTISI 03.06.2021 - 15:00

- Bugün saat 15.00’ te Video Konferans yoluyla 12. Meslek Komitesi (Finansal Yatırım Araçları) toplantısı yapılacaktır.