12. MESLEK KOMİTESİ (FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI) TOPLANTISI 10.06.2021 - 15:00

- Bugün saat 15.00’ te 12. Meslek Komitesi (Finansal Yatırım Araçları) toplantısı yapılacaktır.