11. MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN PERAKENDE GIDA GRUBU) TOPLANTISI 16.06.2021 - 15:00

- Bugün saat 15.00’ te 11. Meslek Komitesi (Toptan Perakende Gıda Grubu) toplantısı yapılacaktır.