2020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 30.12.2020

Sayın Üyemiz,

5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Arıcılık desteği: Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere; arılı kovan başına 15 tl, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 tl destek ödenir”

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105M1-1.pdf

Üyelerimizin bilgisine sunulur.