İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI 30.12.2020

Sayın Üyemiz,

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı  yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağının,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.  İlgili karara linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-14.pdf 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.