TGK-GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ 17.12.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen bir yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" ne ait taslak metnin Bakanlığın web sayfasında (www.tarimorman.gov.tr) görüşe açıldığı belirtilmiştir.

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 21/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda b.avsar@ayto.org.tr  adresine 'word' formatında gönderilmesi önem arz etmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.